Política de qualitat

Amb la finalitat de satisfer plenament a totes les parts interessades que influeixen en els processos de Polinter, S.A. i garantir el futur de la nostra empresa, a Polinter, S.A. ens comprometem a subministrar productes i serveis de qualitat i:

  • Considerem la satisfacció dels nostres clients com un objectiu fonamental en tots els processos de l’empresa.
  • Establim uns objectius coherents amb el propòsits de l’empresa i revisables anualment.
  • Vetllem per al compliment dels requisits de la legislació i de la reglamentació aplicables.
  • Aprofitem les oportunitats i les necessitats de millora contínua i dedicar-hi els recursos necessaris.
  • Promovem la protecció de la salut de les persones mitjançant una acció preventiva de riscos laborals i la promoció de la millora contínua de les condicions de treball
  • Vetllem per la millora de la qualitat del medi ambient utilitzant els recursos estrictament necessaris així com fomentant l’estalvi en la utilització dels mateixos.
  • Millorem la productivitat per a poder ser més competitius i així beneficiar als nostres clients i garantir-nos el futur.
  • La millora de l’eficàcia dels nostres processos ens ajudarà a la consecució dels nostres objectius.
  • Treballem conjuntament amb els nostres proveïdors per tal de obtenir productes de la màxima qualitat

La direcció assumeix la responsabilitat de disposar dels recursos necessaris per l’execució de les activitats citades i espera de tot el personal, per tots els llocs de treball, que comparteixi aquest compromís amb al qualitat.

La Qualitat és responsabilitat de cada un de nosaltres i ho hem de tenir en compte en el nostre comportament diari.

D’aquesta manera posem a disposició de totes les parts interessades la present política de qualitat

Montcada i Reixac, 08 de Gener del 2018
Gerència