Senyalització comercial i PLV


Donem resposta davant la necessitat d’acabats especials i terminis d’entrega ajustats al sector. Combinem solucions de diverses tecnologies per oferir solucions integrals.

  • Donem resposta davant la necessitat d’acabats especials i terminis d’entrega ajustats al sector

  • Combinem solucions de diverses tecnologies per oferir solucions integrals

  • Tecnologia pròpia per a acabats superficials

La nostra proposta

Les innovacions realitzades al llarg dels anys en el sector del PLV i en altres sectors, ens permet oferir per als projectes dels nostres clients solucions variades e imaginatives.
El nostre caràcter innovador fa que es combinin les innovacions realitzades en els projectes que desenvolupem i a l’hora anem incorporant noves propostes. Entre les solucions aportades podem destacar els perfils cromats en el sector farmacèutic , la combinació de perfils traslluïts i opacs, incorporació de perfils de il·luminació per a expositors amb llum, perfils de il·luminació acolorits, lamines metal·litzades com a embellidors de Displays per a productes electrònics, i diferents acabats fustes.
Enginyeria de solucions
La nostra experiència i cultura tecnològica ens permet combinar les solucions i experiències desenvolupades en altres sectors per a un projecte determinat que no està habituat a elles. Això ens permet aportar solucions diferents al sector en que es troben els nostres clients.
En el sector del PLV la necessitat de combinar solucions de altres sectors es cada cop mes freqüent. Davant la incorporació de la il·luminació per led en els expositors, Polinter pot aportar la seva amplia experiència del sector de la il·luminació.
Dels perfils decorats de la industria del moble hem incorporat els perfils i tubs metal·litzats crom a alumini mat i fustes diferents segons els requeriments dels nostres clients.
La nostra experiència en el sector del automòbil, amb perfils amb lamina metal·litzada aporta elements decoratius autoadhesius. Dels perfiles coextrusionats ens permet oferir diferents tipus de frontisses, etc.
El requeriment en alguns projectes de materials lliures d’ halògens, fa que puguem oferir al sector del PLV solucions en diferents materials.
També, dins d’aquest capítol d’enginyeria de solucions, devem destacar la disponibilitat d’ una oferta de 4000 perfils per poder donar solucions a moltes situacions, especialment aquelles imprevistes en el final d’un procés i que requereixen una resposta immediata.
El nostre catàleg (per a descarrega des de aquest enllaç en format pdf) ofereix als nostres clients una amplíssima oferta.
Disseny i construcció de motlles
En el disseny i construcció d’expositors es requereixen diferents components dels que els perfils plàstics son un element freqüent.
Quan les solucions existents a Polinter no son suficients, posem a disposició dels clients la nostra capacitat de disseny i construcció de motlles en els nostres tallers.
El sector PLV demanda un terminis d’entrega que difícilment es poden satisfer si no es disposa del procés integrat de construcció de motlles. Tots els processos de disseny, elecció de material, construcció del motlle, ajustos del perfil en el conjunt final, etc., no es poden realitzar de forma àgil i coordinada sense la integració de tot el procés i una col·laboració estreta amb els clients.
Producció
El sector PLV i merchandising es caracteritza per requerir uns terminis d’entrega curts i flexibles, inclús en els projectes a mida. La nostra capacitat productiva amb diferents tipus de maquinaria segons tipus de producte, permet produccions flexibles i terminis d’entrega curts.
Tanmateix, aquesta capacitat de producció ens permet posar a punt amb celeritat els nous motlles que desenvolupa el nostre taller de matriceria.
Matèries primeres
Per als variats projectes que es desenvolupen per al sector del PLV, disposem de diversos polímers, amb colors diferents, amb acabats variats. A aquests polímers podem afegir les recents incorporacions com son el plàstic-fusta (WPC) i materials biodegradables.
Qui som
Des del inici del sector del merchandising col·laborem amb els nostres clients en el desenvolupament de solucions per a aquest sector. Des de els primers etiqueters amb escaner, grippers, penja-posters, etc.,fins a les aplicacions amb els materials mes nous.
Acabats especials
El sector del PLV demanda acabats especials e imaginatius així com la necessitat de diferenciar cada un dels seus projectes.
Des de els perfils estàndards (de catàleg) mecanitzats, amb colors especials o amb acabats superficials a mida , fins als projectes de perfils per projecte amb diferents acabats: lacats brillants (Decoform), cromats (Novocrom), acabat fusta (Decoform), etc..Tot això permet oferir als nostres clients, fabricants d’expositors o displays, una estreta col·laboració per als nous desenvolupaments.
Les nostres tecnologies d’acabats superficials: Novocrom, Decoform, Stilkrom i Fixaform donen múltiples possibilitats a qualsevol tipus de projectes.
R+D+I
Polinter ha intervingut en diferents projectes de I+D+i.. D’aquests projectes podríem destacar els que fan referència al camp mediambiental. El desenvolupament de projectes amb plàstics biodegradables ens permet aplicar aquests materials per exemple, en projectes d’utilització efímera que permetin reciclar els materials utilitzats com material biocompostable.
Dels desenvolupaments realitzats també podem incorporar fibres naturals de fusta per a donar als expositors o displays un aspecte de fusta reforçant el caràcter natural o ecològic del projecte.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies. Más información sobre nuestra política de privacidad y condiciones de uso al pie de página. ACEPTAR

Aviso de cookies