Perfils plàstics per vidre i mampares de bany

Disposem de perfils plàstics per a tots els sectors relacionats amb el vidre, cristall, mampares de bany, envidrat, mampares divisòries i tancaments. Polinter,S.A. compta amb una amplia experiència en una industria especialment exigent en quant a funcionalitat, eficàcia i resistència dels materials.

– Perfils per a mampares de tot tipus i tancaments envidrats o cortines de vidre
– Bona funcionalitat, transparència i resistència a raigs UV
– Perfils amb solucions específiques i acabats especials

Junta cristal tope mampara baño varias medidas. Perfiles plásticos Polinter, S.A.

Junta vidre límit mampara bany diverses mesures

Perfil unión para mamparas de oficina de cristal. Perfiles plásticos Polinter, S.A.

Perfil unió per a mampares d’oficina de vidre

Perfiles policarbonato para unión mamparas de cristal. Perfiles plásticos Polinter, S.A.

Perfils policarbonat per a unió mampares de vidre

Perfil cerramientos acristalado gran resistencia UV. Perfiles plásticos Polinter, S.A.

Perfil tancaments vidre amb gran resistència UV

Juntas magnéticas para cierre de mamparas de baño. Perfiles plásticos Polinter, S.A.

Juntes magnètiques tancament mampares de bany

Perfiles policarbonato para unión mamparas de cristal. Perfiles plásticos Polinter, S.A.

Perfils policarbonat unió mampares de vidre

La nostra proposta en vidre i mampares

Utilitzem el millor material per a cada projecte emprant tot tipus de productes termo-plàstics com PVC, PC, ABS, PE, PP, etc. Amb acabats transparents, opacs, amb alta resistència a la intempèrie (UV), rugosos, llisos, amb o sense adhesiu.

“Decoform” i “Novocrom” son alguns dels nostres estàndards.

En el vidre, cristall , mampares i tancaments, tres factors defineixen la qualitat del producte: funcionalitat, transparència (en mampares) i resistència a raigs UV ( en aplicacions exteriors). La nostra capacitat de formular i combinar les matèries primeres mes adients, ens permet oferir als nostres clients els perfils que millor compleixin aquestes característiques bàsiques i que a més tinguin una bona flexibilitat i capacitat de recuperació front a cops i pressió.

La implicació de Polinter, S.A. en aquest tipus de solucions va mes enllà de la producció d’un perfil plàstic. La sofisticació de molts projectes ens permet aportar acabats de tot tipus que augmenten la seva funcionalitat. Des de materials lliscants fins a aplicacions magnètiques per a tancaments passant per elements decoratius.

Colors especials o amb acabats superficials a mida, lacats brillants, cromats alumini mat i tot el que requereix el sector de les mampares de bany. També per a aquest sector es comencen a realitzar aplicacions amb perfils de fusta tecnològica WPC (Wood Plastic Composites).

Combinem l’oferta del nostre catàleg aplicant solucions especifiques del sector amb altres de diferents aplicacions industrials que ja han demostrat la seva efectivitat. Per a necessitats molt especials, desenvolupem noves solucions en el nostre taller de matriceria i secció de materials.

I per descomptat, i d’acord amb l’evolució del mercat, disposem d’un catàleg en constant evolució. Abans d’ iniciar qualsevol projecte de mampara o tancament recomanem contactar amb el departament comercial de Polinter, S.A., per a comprovar si a un projecte se li adapta una solució ja existent i aconseguir assessorament sobre qualsevol nova aplicació.