Política de privacitat

La present Política de privacitat és vàlida a les dades personals dels usuaris del nostre lloc web.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Polinter, S.A.
Muga, 7. Polígono Industrial Pla d’en Coll
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Telèfon: + 34 935 641 350 – Fax: + 34 935 648 800
Correu electrònic: polinter@polinter.com

Com obtenim les seves dades personals?
Directament a través de vostè.

Així mateix, també recopilem determinades dades automàticament quan accedeix al nostre lloc web, llegeix o fa clic en els correus electrònics que li remetem, o quan vostè mateix ens els proporciona.

Quina informació obtenim sobre vostè?
Per poder oferir-li els nostres serveis professionals necessitem demanar alguns dels seus dades, en el cas que no vulgui facilitar les seves dades no podrem atendre la seva sol·licitud. Les dades que podem recopilar són:

 • Nom complet
 • Correu electrònic
 • Institució o empresa
 • País

La present llista no és limitada ni exhaustiva de les categories de dades personals que podem recollir.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractarem les dades recollides amb les següents finalitats:

 • Possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats
 • Gestionar-li com a nou client i / o proveïdor
 • Informar per mitjans electrònics, sobre els serveis professionals, novetats i notíciesd’actualitat
 • Remetre-tota mena d’informació comercial
 • Atendre la sol·licitud d’informació de qualsevol interessat
 • Realització dels processos administratius i organitzatius necessaris

Com mantenim protegits les seves dades personals?
A la fi de garantir la protecció i mantenir la seguretat, integritat i disponibilitat de les dades, utilitzem diverses mesures de seguretat.

Encara que en les transmissions de dades a través d’internet o des d’una web no és possible garantir una protecció absoluta contra intrusions dediquem els màxims esforços per mantenir les mesures de protecció física, electrònica i procedimental amb les quals garantir la protecció de les seves dades d’acord amb les exigències legals aplicables en aquesta matèria. Entre les mesures que utilitzem s’inclouen les següents:

 • Limitar l’accés a les seves dades únicament a aquelles persones que hagin de conèixer-los en atenció a les tasques que realitzen.
 • Instal·lar sistemes de protecció perimetral de les infraestructures informàtiques per impedir accessos no autoritzats.
 • Monitoritzar habitualment els accessos als sistemes informàtics per detectar i aturar qualsevol ús indegut de les dades de caràcter personal.

Durant quant de temps conservem les seves dades personals?
Les seves dades personals seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir. Si les seves dades s’utilitzen per a diverses finalitats que ens obliguen a conservar-los durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.

Els nostres terminis de conservació de dades estan basades en necessitats de negoci, de manera que en relació amb aquelles dades personals que ja no siguin necessaris bé quedarà limitat l’accés als mateixos al compliment d’obligacions estrictament legals o bé es destruiran de forma segura.

Amb qui compartim les seves dades personals?
No se cediran a tercers, exceptuant l’accés als mateixos dels treballadors de la companyia, i aquelles cessions que s’hagin de realitzar com a conseqüència d’una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens faciliten les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si tractem dades personals que li concerneixen o no
 • Accés, rectificació i cancel·lació: Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau,sol·licitar la seva cancel·lació quan, en altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollides
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podransol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament elsconservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions
 • Oposició: Per motius relacionats amb la seva situació particular, en algunescircumstàncies, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades deixarem de tractar les dades llevat que, per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, no sigui possible
 • Portabilitat de les dades: facilitarem a l’interessat les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i els transmetrà si així ho desitja l’interessat, a un altre responsable
 • L’interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment

És possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció deDades en el cas que els seus drets no hagin estat satisfets a través de la seva pàgina web. Pot exercir els drets anteriorment esmentats, dirigint-se a: polinter@polinter.com.