Perfils i tubs corbats i sostenibilitat, punts d’interès de Polinter, S.A. a light+building 2022

La presència de la companyia a la fira d’il·luminació més important d’Europa ha estat molt satisfactòria gràcies a l’interès demostrat pels visitants en la gamma de productes i en dos de manera especial.

En primer lloc, a l’oferta de perfils i tubs corbats. Tenen una àmplia aplicació a lluminàries circulars i camins de llum, ja que els diferents colzes i tipus d’unió permeten acoblar perfils rectes de nombroses formes.

A tot això s’hi uneix la possibilitat d’inserir en aquests perfils microprismes totalment funcionals per reduir l’índex UGR (Unified Glare Rating) o també conegut com a Índex d’Enlluernament Unificat, que expressa l’enlluernament sotmès a l’ull humà provocat per una font de llum. Un baix valor UGR garanteix una menor fatiga visual.

La sostenibilitat ha estat un altre dels arguments destacats de Polinter a light+building. Presentant una àmplia varietat de materials reciclables en diferents proporcions conservant-ne les propietats tècniques.

I també materials Bio-based, que no provenen del petroli sinó d’agricultura, tota mena d’envasos o indústria química que després d’un procés de polimeritzat aconsegueixen unes propietats semblants a les del policarbonat.